Huisregels

Nadat u een reservering heeft gemaakt sturen we u een bevestiging in duplicaat, waarvan u 1 retour stuurt. U tekent ervoor dat u akkoord gaat met onderstaande huisregels.

De huurder c.q. leiding draagt er zorg voor dat alle leden van de groep, zo mogelijk voor aankomst,

bekend zijn met onderstaande regels.

 

Algemeen

 • Voor het in gebruik nemen van de gehuurde accommodatie meldt de huurder zich bij de beheerder.
 • Er dient volgens de Algemene Politie verordening een lijst met namen van de leden van de groep te worden ingeleverd.
 • Parkeren kunt u op het daarvoor bestemde parkeerterrein tegenover de accommodatie. Het is verboden auto’s en bussen langs de weg te parkeren.
 • De huurder c.q. leiding controleert bij aankomst de accommodatie en inventaris. Gebreken of vermissingen worden direct gemeld. De leiding is na deze overdracht verantwoordelijk voor de gehuurde accommodatie.
 • Dekens/slaapzakken, kussens, onderlakens en kussenslopen dienen door de gast te worden meegenomen.
 • Het is niet toegestaan grote geluidsdragers mee te nemen.

Binnen de accommodatie

 • Het is niet toegestaan om overdag in de slaapzalen te verblijven. Men mag niet op de bedden springen of ze verplaatsen.
 • Men mag nergens op schrijven. Er geldt een rookverbod in het hele gebouw. Kosten bij schade worden in rekening gebracht.
 • Brandblusmiddelen mogen uitsluitend bij brand te worden gehanteerd. De accommodatie is voorzien van een brandmeldinstallatie met een directe verbinding met de meldkamer. Bij oneigenlijk gebruik worden de kosten in rekening gebracht.
 • Het gebruik van nooddeuren als in- en uitgang is niet toegestaan. De doorloop naar deze deuren altijd vrij laten, deuren niet afsluiten.
 • Keukengerei niet gebruiken voor spelletjes
 • Frituren is niet toegestaan

Buiten de accommodatie

 • Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken of containers gedeponeerd worden.
 • De nachtrust gaat in om 23.00 uur en eindigt om 8.00 uur. Dit betekent dat muziek, zang of spel buiten de accommodatie niet hoorbaar dient te zijn. Binnen de bebouwing van de gemeente of omgeving wordt men verzocht ook de nachtrust van anderen in acht te nemen. Het geluid van geluidsapparatuur in het algemeen en buitenactiviteiten na 23.00 uur in overleg met de beheerder. Buiten nooit muziek!
 • Balspelen in en om de gebouwen worden niet toegestaan. De enige plaats voor spel en sport zijn de speelvelden.  Megafoons en luchthoorns zijn verboden.

Bosspellen

 • Een bosspel moet worden gemeld bij de eigenaar. In overleg wordt een bosperceel aangewezen. Zie ook de plattegrond van het bos voor meer informatie
 • Bij elk bosspel dient het afval meegenomen te worden
 • Over de weg van en naar het bos tijdens avond- of nachtwandelingen moet het stil zijn.

Vertrek

 • Bij vertrek moet de gehuurde accommodatie en directe omgeving schoon en opgeruimd aan de beheerder worden overgedragen.

Tot slot

 • De beheerder heeft alle recht al of niet na voorgaande waarschuwingen, bij het overtreden van de bepalingen van de huurovereenkomst, de huisregels, het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder en zijn medewerkers of wegens wanbetaling, de toegang tot het terrein te ontzeggen aan een of meer leden van de groep, of bij ernstige overtredingen deze overeenkomst geheel te ontbinden en te eisen, dat het gehuurde moet worden ontruimd.

Wij hopen dat u bovenstaande regels in acht zult nemen, zodat u wat ons betreft een geslaagde vakantie in onze accommodatie zult hebben!

Bosspelen dienen vooraf altijd te worden gemeld bij de eigenaar. Een bosspel kan na 20.00 uur uitsluitend plaatsvinden ten westen van de zwarte lijn. Binnen de zwarte strepen is het na 20.00 uur verboden om een bosspel te organiseren.

 dropping kaart 23